Finnish Prehistory »» Linnamäki, Halikko »» Visited: 06-2007 »» Compiled/Revised: 08-2007+ Location on a map / Sijainti kartalla

(Text partly abridged from the public info table standing at the foot of the hill; translations mine.)

The hill fort of Linnamäki is one of the better-known prehistoric forts in the southwestern Finland. Its highest parts rise about 59m above the sea level. A 160-meter stone wall circulates the southwestern and southeastern hillsides. Broader pavings and mounds have been spotted in a couple of places by the defense wall, which may be the remains of separate buildings.

Only test excavations have been done on Linnamäki, in which shards of pottery dating back to the Iron Age have been found. The period during which the first fortifications have been built on Linnamäki remains unknown, as does the reason, but radiometric dating methods prove it has been used at least in the Viking and Merovingian ages. Linnamäki has been a distinct part of the Iron Age Rikala and functioned as a safeguard for the residents. In the ancient times, the hillsides were kept treeless, and the hill together with its fortifications has dominated over the surrounding landscapes. Traffic emerging from the Halikko river and bay could be monitored from the top of it.

A steep and rocky path winds itself up to the top of the hill. At the edge of the summit, it cuts through a broad defense wall. It is possible the path had once been rimmed by a low stone structure, or then the oodles of rocks therein have simply rolled down from the main fortifications during the centuries. Far-reaching sceneries to the surrounding Halikko open wide from the top of Linnamäki.(Selitys osittain lyhennetty mäen juurella sijaitsevasta julkisesta opastaulusta.)

Rikalan Linnamäki on yksi Lounais-Suomen tunnetuimmista muinaislinnoista. Sen korkeimmat kohdat kohoavat noin 59m merenpinnan yläpuolelle. Linnamäen lounais- ja kaakkoisrinteitä kiertää n. 160m pitkä kivivalli. Vallin tuntumasta on parissa paikassa havaittu laajempia kivetyksiä ja kumpareita, joka voivat olla jäänteitä vallin yhteydessä olleista erillisistä rakennelmista.

Linnamäellä on suoritettu ainoastaan testitutkimuksia. Koekuopasta löydettiin rautakaudelle ajoittuvia saviastian paloja. Linnamäen ensimmäisestä varustamisajankohdasta ja -syystä ei ole tarkkaa toetoa, mutta radiohiiliajoitukset osoittavat sen kuitenkin olleen käytössä ainakin merovinki -ja viikinkiajalla. Linnamäki on ollut osa rautakauden Rikalaa ja toiminut alueen asukkaiden turvana. Mäen rinteet on aikanaan pidetty puuttomina, ja linnavuori varustuksineen on hallinnut ympäröivää maisemaa. Linnamäeltä käsin voitiin valvoa Halikonjoelta ja -lahdelta tulevia kulkijoita.

Mäelle kiemurtelee jyrkähkö ja kivikkoinen polku, joka laen reunalla lävistää vallinpätkän. Polkua on saattanut reunustaa oma matalampi kiviaita tai sitten sen varrella lukuisana lojuvat kivet ovat vierineet ajan saatossa alas päävallituksilta. Laelta avautuu laaja näkymä ympäröivään Halikkoon.Photos

Click thumbnails to see full images.

Klikkaa pikkukuvia nähdäksesi täysikokoiset valokuvat.

linnamaki4_tb (2K) linnamaki3_tb (5K)

linnamaki5_tb (6K)

linnamaki6_tb (5K) linnamaki7_tb (5K)

linnamaki1_tb (6K) linnamaki2_tb (4K)