Finnish Prehistory »» Runko, Piikkiö »» Visited: 03-2007 »» Compiled/Revised: 08-2007+ Location on a map / Sijainti kartalla

The Koskenhaka of Runko is one of the most distinguished Iron Age graveyards in Finland due to its rich jewelry and weapon findings and somewhat unconventional burial methods. Today, at least some of the items are on display in the National Museum of Finland in Helsinki.

When the site was founded in the early Iron Age, the sea churned only about 200m away from the graves. At that time, the sea level was still circa 10m higher than presently. Nowadays the nearby Piikkiönlahti bay is situated almost a kilometer away.

In the early twentieth century, the burial grounds were situated in the flank of a gravel pit, which is why the site might have, with ill luck, become entirely destroyed. However, it was discovered in summer 1936, when some local boys spotted a bronze object sticking out of the side of a pit. Afterwards the item turned out to be a horn-ended necklace.

The archeological site of Koskenhaka is composed of a 'paddock graveyard' (I have no idea how to translate this, so I'm forced to use my own terminology), three cairns, and an Iron Age residential area. There is furthermore a second burial ground on top of the nearby Rahimäki hill. The so-called paddock graveyard is not an altogether too common a burial method in Finland. It has likely been adopted from Estonia via cultural exchange, where this means became common in the late Bronze Age and remained in everyday use for centuries. The cremated remains or the bodies of the deceased were placed on top of plain soil inside a rectangular enclosure, 'paddock', built from large stones. Thereafter the dead were hidden beneath smaller stones, and lastly a mound was erected on top of the tomb.

The paddock graveyard of Koskenhaka is about 30*6m in size. The cremated bones and items given along for afterlife had been deposited inside several stone pens. All in all, there are three shapes: a circular stone ring, a rectangular one which is somewhat smaller than the previous, and a casketlike construction. Out of the numerous items excavated from within can be mentioned at least the following: bronze brooches, pins, bracelets, three swords, four shield centers (the wooden parts have rotted away), spearheads, a bronze drinking horn, and other dishes. According to the objects, the graves have been built around 0-200 A.D.

A few tens of meters off from the paddock graveyard are situated tree soil-mixed cairn barrows, out of which only one has been studied. It has been dated back to the Merovingian Age (c. 500-800 A.D.). The wealthy male, probably a nobleman (Local king?) or a noteworthy warrior had descended into Tuonela together with a sword, shield, glass dish (glass was rare and expensive at this time in Finno-Scandia), and jewelry. Judging by the excavated items, also the older graves have belonged to local lords.Below: Example pieces of jewelry found in the graves. The abovemost image represents a bronze neclace with horn-shaped ends. The two pieces below it are bronze brooches used typically in men's garments. Picture from the info table, (c) Museovirasto.

Alla: Haudoista löydettyjä koruja. Kuva on peräisin paikalla seisovasta infotaulusta, (c) Museovirasto.

runko13 (21K)
Rungon Koskenhaka on yksi Suomen tunnetuimmista rautakautisista kalmistoista kutakuinkin erikoisten hautaustapojen ja rikkaiden esinelöytöjensä vuoksi. Ainakin osa löydöksistä on nykyisin esillä Helsingissä Suomen kansallismuseossa.

Kun kalmisto perustettiin rautakauden alkupuolella n. 100 jKr, meri oli vain n. 200m päässä haudoista, koska merenpinta oli vielä 10m korkeammalla kuin nykyään. Nykyään läheinen Piikkiönlahti lainehtii miltei kilometrin päässä.

1900-luvun alkupuolella Koskenhaan kalmiston kyljessä oli soranottopaikka ja siten se olisi huonolla onnella voinut kokonaan tuhoutua. Muinaisjäännös löytyi kesällä 1936, kun paikalliset pojat hoksasivat sorakuopan laidalla pronssisen esineen, joka jälkeenpäin osoittautui torvipäiseksi kaularenkaaksi.

Koskenhaan muinaisjäännösalue muodostuu tarhakalmistosta, kolmesta hautaröykkiöstä ja rautakautisesta asuinpaikasta. Lisäksi läheisellä Rahimäen kukkulalla on hautaraunio. Tarhakalmisto ei ole kovinkaan yleinen hautaustapa Suomessa: se lienee omaksuttu kulttuurinvaihdosten mukana Virosta, jossa se yleistyi myöhäispronssikaudelta lähtien ja oli käytössä useita vuosisatoja. Tarhakalmistossa poltettu tai polttamaton vainaja laskettiin paljaan maan päälle 'tarhaan', jonka muodostavat suorakulmioon asetellut suuret kivet. Ruumis kätkettiin sen jälkeen pienempien kivien alle ja lopulta tarhan päälle kasattiin röykkiö.

Koskenhaan tarhakalmiston koko on n. 30*6m. Vainajien poltetut luut ja tarpeisto oli sijoiteltu useampiin kivikehiin. Muotoja on kaiken kaikkiaan kolme: pyöreä kivikehä, hieman edellistä pienempi neliskanttinen kivikehä ja arkkumainen ladelma. Esinelöytöihin kuuluu mm. pronssisolkia, neuloja, rannerenkaita, kolme miekkaa, neljä kilvenkupuraa, keihäänkärkiä ja pronssinen juomasarvi sekä muita astioita. Esineistön ajoituksen perusteella haudat on rakennettu vanhemmalla roomalaisajalla (0-200 jKr.).

Muutaman kymmenen metrin päässä tarhakalmistosta sijaitsee kolme maansekaista kiviröykkiöhautaa, joista vain yksi on tutkittu. Esinelöytöjen perusteella se on ajoitettu merovinkiajalle (n. 500-800 jKr.). Mahtimiesvainaja, joka oli ehkä joko huomattava soturi tai paikallinen aatelinen/kuningas, oli saanut mukaansa Tuonelaan miekan, kilven, lasiastian (lasi oli tänä aikana harvinainen rikkaus Pohjolassa) ja koruja. Esinelöytöihin viitaten myös alueen vanhemmat haudat ovat kuuluneet paikallisille ylimyksille.

References / Lähteet:

Rungon Koskenhaan infotaulu (Museovirasto)
Purhonen, Hamari ja Ranta, Maiseman muisti - Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset, Museovirasto, 2001
Tarhakalmisto
Photos

Click thumbnails to see full images.

Klikkaa pikkukuvia nähdäksesi täysikokoiset valokuvat.

runko1_tb (5K) runko2_tb (5K)

runko3_tb (5K) runko4_tb (6K) runko5_tb (4K)

runko6_tb (5K) runko7_tb (6K) runko8_tb (5K)

runko9_tb (5K) runko10_tb (6K)

runko11_tb (5K) runko12_tb (5K)